EP #552: 5 key takeaways fra 2021 E-commerce E-mail Benchmarks

  1. Åbningsraten er steget på tværs af alle vertikaler, men det kan tilskrives iOS15, så pas på med at tænke, at du er blevet meget bedre end sidste år.
  2. Konverterings-raten i automations er ml. 10 og 20x højere. Det hænger sammen med, at automations er mere målrettede, baserede på adfærd og sendes til engagerede modtagere. Hvis du kan omlægge din marketing til at køre flere flows og færre ‘blasts’ til hele listen er det en måde at øge værdien af dine lister på UDEN at sende flere mails og dermed også få flere unsubscribers.
  3. Konverteringsrate per flow:
  • Velkomst-serie: Ca. 2 %
  • Abandoned cart: Ca. 4 %
  • Browse abandonment: Ca. 1 % (højt)!
  1. Thank You-flow konverterer yderligere 0.5 % og er en “skjult perle” i forhold til emails. Lad være med at tro, at kunderejsen stopper, når der gennemføres et køb. Med de rigtige flows kan det lede itl endnu et køb med det samme.
  2. Ehandel vækster stadig “efter corona”, men hvor vi under nedlukning havde vækst-rater på 40-50 %, så er det nu 5-10 %, og virksomheder der har planlagt med en 2022-vækst som i 2020 får en svær tid med at nå deres budgetter.

Se hele undersøgelsen: https://www.klaviyo.com/blog/ecommerce-benchmarks-2021

551 553