EP #633: Marketing til enterprise-virksomheder

 • Hvad er det?
 • Hvad er forskellen?
  • ACV
  • Deal-time
  • Process
 • Hvad betyder det for marketing?
  • Mange af de samme taktikker anvendt anderledes
  • Eksempelvis
   • Events
   • Konferencer
   • Podcast
   • IP
   • Paid
   • Outbound/Inbound
   • Partners
   • Co-marketing

Denne episode transkriberet

I denne episode af Marketing Brief diskuteres marketing til enterprise virksomheder, som er større virksomheder. Det nævnes, at det er en udfordrende proces, da kunderejsen er længere, og der er flere stakeholders involveret. Trods udfordringerne er det værdifuldt at lande enterprise kunder, da deres Lifetime Value er højere.

Selvom strategierne og kanalerne er nogenlunde de samme som for SMB-segmentet, skal de tilpasses lidt anderledes. Der tales om en SaaS-virksomhed med 52 kunder, der omsætter for store summer. Det pointeres, at selvom man kan have store virksomheder som kunder, er det vigtigt at have et produkt, der supporterer enterprise-kundernes behov.

At gå op i markedet kræver en ændring af tilgangen. Der nævnes eksempler som events, konferencer, podcasts og e-mail marketing. Selvom det er en interessant mulighed, er det vigtigt for mange virksomheder at bevare fokus på det nuværende segment og undgå at øge omkostningerne betydeligt.

Derudover nævnes “relationship selling” som en mulig strategi, hvor det handler om at opbygge forbindelser gennem fysiske møder og arrangementer med potentielle kunder.

Afslutningsvis diskuteres det, at det er vigtigt at have et produkt, der er egnet til at tiltrække og betjene enterprise-kunder, og strategierne bør tilpasses målgruppen, selvom de grundlæggende kanaler og taktikker er de samme.

632 634