EP #442 Email attribution

Hvordan er det nu lige man vurderer, hvilken værdi man kan tilskrive sin e-mail marketing? 

Der findes adskillige tilskrivningsværktøjer som man kan give sig i kast med for at forstå hvad man kan attribuere til sin e-mail marketing. Det kan være brugbart for at vide præcis hvor effektiv ens e-mail marketing egentlig er. Er du ikke sikker på hvad forskellene imellem mange af disse værktøjer er, eller hvilket værktøj der bedst egner sig til din virksomhed? Så lyt med her, hvor Emil og Halfdan gennemgår en stor portion af de tilskrivningsværktøjer for e-mail marketing, der er på markedet. 

Det er jo specielt vigtigt at vide hvilke salg man kan tilskrive til sin e-mail marketing, og have en forståelse for hvilke værdier og tags der kan hjælpe i denne proces, men dette og meget mere kan du få en langt bedre forståelse for i dagen episode.   

Lyt med her og blive klogere på: 

 • Hvilken værdi din e-mail marketing reelt set har 
 • Hvordan de forskellige tilskrivningsværktøjer kan være fordelagtige for dig
 • Hvorfor du bør attribuere værdi til din e-mail marketing

Tidskoder for afsnittet: 

00:00 – Intro til programmet og afsnittet 

00:50 – Årsagen til afsnittet

01:55 – Hvad er en udfordring ved attribuering? 

02:35 – Gennemgang af værktøjer og anbefalinger  

         02:40 – Clavio

         03:05 – Mailchimp

         05:05 – Google Analytics

        06:50 – Facebook Analytics & Attributes

         07:50 – UTM sporing 

         08:30 – Hubspot

         11:00 – Dreamdata

         12:30 – Lead Source 

         13:35 – Manuel Attribuering 

14:20 – Afsluttende kommentarer

.

Noter: 

Hvilke værktøjer bliver gennemgået i afsnittet?

 • Klaviyo: 
  • Et tilskrivnings værktøj, der tilskriver al værdi til e-mail marketing for alle de brugere der har åbnet en mail indenfor 5 dage. Hermed behøver forbrugeren ikke have klikket på noget i mailen, og dermed ikke behøver være gået videre fra mailen, derfor ender dette med at tilskrive en alt attribuering til e-mail marketing. 
 • Mailchimp: 
  • Et tilskrivningsværktøj, der tilskriver attribuering til en e-mail når forbrugeren klikker igennem mailen og så foretager et køb. Hermed skal forbrugeren altså gå direkte fra mailen og til et salg, hvilket gør at denne tilskriver en alt for lille del af salg til e-mail marketing. 
  • En problematik med mailchimp er at den har stoppet alt samarbejde med Shopify, som mange benytter sig af, hvilket betyder man skal have et tredje parts værktøj for at kunne konvertere data imellem de to værktøjer. 
 • Google Analytics: 
  • Et tilskrivningsværktøj, muligvis det mest udbredte. Det tilskriver værdi ved et direkte klik fra mailen, hvilket dermed ikke medregner når forbrugeren skrifter device eller vender tilbage til siden på et andet tidspunkt efter at have set mailen. Dermed er det et værktøj, der kan indikere værdien af e-mail marketing, men ikke måle det. 
  • Google Analytics har flere indstillings muligheder, men er dog hæmmet af at være et klik og cookie baseret værktøj. 
 • Facebook (Analytics & Attribution):   
  • Analyse redskaber, der arbejder med ‘people-based’ data, hvilket gør at cross-device og cookie peoblematikken i store træk er løst, men det er stadig et klik-baseret værktøj. Derudover er det nogle værktøjer der kun gemmer data i 180 (analytics) og 90 (attribution) dage, hvilket begrænser muligheden for datahåndteringen.  
 • Hubspot: 
  • Et tilskrivningsværktøj, hvor man kan attribuere værdi til e-mails på baggrund af revenue eller contact. Dette værktøj fungerer rigtig godt for B2B, hvor man også kan bruge det til at sætte ID på folk før de har signet op. 
  • Der er mangel på tracking af kilder, og man taber cross-device delen med Hubspot. 
 • Dreamdata: 
  • Et tilskrivningsværktøj, der kobler alle de forskellige værktøjer sammen. Det kræver en del data, og det er værktøj til B2B, men kan bruges til at spore, hvor de forskellige deals de kommer fra, hvilken kampagne der har haft mest indflydelse i dette. 
  • Kan bruges til at koble data fra Segment, Facebook, Hubspot, osv. Sammen.
 • Lead Source: 
  • En tilskrivnings metode, som man sætter ind i et CRM eller et marketing automation system, hvor man tilskriver et tag til hvor et lead er kommet fra og så tilskriver værdi. Det er en manuel metode, hvor man kan evaluere direkte i værktøjerne, bl.a. i Klaviyo eller Hubspot. 
 • Manuel Attribuering: 
  • B2B som ikke har mange kunder, men en høj værdi per kunde. Man kigger hvilke, nye kunder der kommer på en måned, og går ind i marketing automation systemet og kigger på hvilke kampagner de har fået og hvordan de har reageret på det. 

UTM-sporing: 

 • Oldschool: det er sporing af dine e-mails og du skal bruge det i alle værktøjerne.
441