EP #54: Reddit annoncering


Download episoden
Reddit er et af verdens største websites, men i sin spæde start for så vidt angår annoncering – ligesom Facebook for år tilbage.

Emil og Halfdan kigger nærmere på Reddit annoncering – hvad kan du, skal du igang og hvordan ser fremtiden ud?

53 55