EP #69: LinkedIn Lead Gen Ads


Download episoden
Halfdan og Emil har tidligere kritiseret LinkedIn for ikke at stille en brugbar annonceringsplatform til rådighed.

Nu sker der midlertidigt noget: LinkedIn har lanceret Lead Gen Ads – et format, der drager inspiration fra det brugbare Facebook Lead Ads-format.

Kan det bruges – og hvad koster det? Det tales der om i 10 minutter i episode #69 af Marketing Brief.

Godkendelse tager tid

Virker ligesom Facebook; hiver selv informationer ind – 80 % af interaktion på LinkedIn kommer fra smartphones, hvor folk ikke gider indtaste

Zapier har integrationer

Leadpris: ca. x10

Brug med omtanke; ikke til massedownload af guides, men fx til meget specifikke jobtitler

68 70