EP #658: Emil’s Marketing Playbook i 2024

I podcast-episoden diskuteres Emil marketingplan for Constructbook i 2024. Sammen med medvært Halfdan udforsker Emil de strategiske overvejelser og initiativer, der vil forme Constructbooks marketingindsats.

Denne episode transkriberet

I podcast-episoden diskuteres Emil marketingplan for Constructbook i 2024. Sammen med medvært Halfdan udforsker Emil de strategiske overvejelser og initiativer, der vil forme Constructbooks marketingindsats.

En væsentlig del af diskussionen drejer sig om forståelsen af markedet og identifikationen af Ideal Customer Profiles (ICP’er). Emil pointerer vigtigheden af at inkludere pricing som en integreret del af marketingstrategien, da det påvirker, hvordan man positionerer produktet på markedet.

Der uddybes også målsætninger, hvor de taler om centrale B2B SaaS-metrics som MQL’er (Marketing Qualified Leads) og pipeline-værdi. Emil introducerer begrebet “motions,” der repræsenterer strategiske bevægelser, der skal hjælpe med at opnå målene.

De går dybere ind i fem specifikke motions: Product-Led Growth, Paid Acquisition, Events, Account Based Marketing (ABM), og Thought Leadership. Der diskuteres, hvordan hver motion har en dedikeret ejer og specifikke KPI’er, og hvordan de integrerer disse bevægelser i deres overordnede strategi.

ABM-strategien udforskes yderligere, herunder hvordan man målretter specifikke brancher og virksomheder. Episoden dækker også emner som events, konferencer og Thought Leadership som en brandingstrategi, der omfatter PR, social selling, memes på LinkedIn og strategiske partnerskaber.

Samlet set giver episoden et dybdegående indblik i Emils tilgang til at skabe en effektiv marketingplan for Constructbook og de overvejelser, der ligger til grund for hver bevægelse i strategien.

657 659