EP #128: Community building med Mattis Curth (Artland)


Download episoden
Community building er en svær størrelse, for du skal opnå kritisk masse på kort tid, før du har et fungerende koncept.

Det har Mattis Curth med Artland både gjort sig mange tanker om og opnået.

EP #128 handler om community building med udgangspunkt i Artland – og lidt længere nede her på siden kan du læse en uddybning fra Mattis om emnet og hans tanker.

Fra Mattis:

BAGGRUND

Artland er hvad man kan kalde et “deep social network” og for os handler det om at skabe et
passioneret niche community.
For sociale apps er det derfor vigtigt at bruge ligeså meget tid på at designe det rigtige community
som det er at designe det rigtige produkt. Disse to elementer går hånd i hånd. Selvom produktet er
fantastisk kan community’et betyde at man aldrig vil bruge det. Eksempelvis synes jeg, at FIFA er
et af de mest fantastiske produkter – men når jeg spiller det online føler jeg mig som en sociolog
sluppet løs på DTU – jeg passer ikke rigtig ind i de unges univers. Derfor spiller jeg det ikke online –
kun med gode venner.
Udover at det er vigtigt for at bygge et godt produkt, er community building også en af de
stærkeste marketing aktiviteter. Gør man det rigtigt, får man en hel “hær” af ambassadører som
talerør, der i sidste ende kan skabe den skalering, du drømmer om. Samtidig hjælper det os med
at målrette vores indsats. For et nichenetværk er det svært at skyde bredt og bruge alle de
normale måder at erhverve brugere på. Ved at skyde bredt og forsøge at vælge de nemme
løsninger, vil vi kun ramme en del af vores målgruppe og bruge en masse spildte marketing kroner
på brugere som i sidste ende ikke skaber værdi.
Hvis vi samtidig ser det i relation til kunstmarkedet bliver behovet for at tage alternative metoder i
brug endnu vigtigere – kunstmarkedet er et forholdsvis lukket marked, hvor barrierne for at træde
ind er store. Målgruppen er generelt kritisk anlagt overfor “pushy” marketing, og det kan være
svært at finde frem til dem, som er relevante for os, da en del af det foregår i lukkede offline
grupper.
Derfor har vi fundet ud af at community building er et godt værktøj. Eller rettere sagt en form for
styrepind i de marketing aktiviteter, som vi igangsætter. Det gør, at vi kan målrette vores aktiviteter
og finde frem til de relevante brugere.

GODE RÅD

Et community er kort beskrevet en gruppe af personer, som har et fællesskab omkring en vision,
som de identificerer sig med og gerne vil være med til at udvikle.
I communty’et vil der være forskellige roller og typer, som identificerer sig med visionen på
forskellige niveauer. De vil bidrage på forskellige måder – nogen mere end andre. De mest
engagerede vil blive ambassadører og vil bidrage med gode ideer, insights og meget andet. Når
man har brugere, som gør dette ved man, at man er på rette vej.

STARTEN

At starte et community kræver tålmodighed. Nogle af de gode råde og retningslinjer som vi har
brugt i starten er følgende:
– Vision: vær klar og konsekvent i dit budskab og hvorfor du gør som du gør. Hvad er målet? Hvor
skal vi ende? Forstår du at få dette budskab ud gør det ikke så meget at produktet er halvt
færdigt. Rent praktisk skal det indgå i alle dine marketingaktiviteter – om det er opslag på sociale
medier, mailmarketing, reklamer osv. Det skal i princippet minde om dit første investor deck.
– Test dine budskaber: at være konsekvent i sin kommunikation betyder ikke at du ikke kan teste
forskellige budskaber og måder kommunikere visionen. Som med alt andet skal du teste hvad
din målgruppe “tænder mest på”. Vi har eksempelvis et excel sheet med forskellige budskaber
og tekster, hvor vi både registrerer kvantitative og kvalitative data.
– Skab et “vi” og sæt rammerne: italesæt styrken ved fællesskabet og vær opmærksom på at lytte
til alt hvad der bliver sagt (eller næsten alt). Samtidig er det vigtigt at sætte rammerne for
hvordan man opfører sig. Eksempelvis vil vi lige nu ikke acceptere at en kunstner selv uploader
værker – det vil nemlig skabe en form for “promotion” platform for kunstnerne, hvilket samlerne

er trætte af. Derfor fjerner vi alt, hvad kunstnerne uploader af sig selv og gør opmærksom på, at
vi ikke accepterer dette.
– Vær autentisk: vis menneskene bag (tech) produktet og vis at de også har passion og indgår i
community’et på samme vilkår som de andre. De fleste i virksomheden ansættes fordi de har en
relation til kunstverdenen og elsker den vision som vi har. Det er centralt, at det gennemsyrer
organisationen og at udviklerne eksempelvis også er i stand til at bidrage til community’et, og
forstår brugerne.
– Do things that don’t scale: lav fysiske events, digitale meet-ups hvor du til at starte med
introducerer forskellige folk for hinanden og giv dem mulighed for at “connecte”. Vi har
eksempelvis lavet samlerbesøg hos private, hvor 10-15 personer kommer på besøg hos andre.
Ikke ligefrem en skalerbar model, men noget som der nu snakkes om, og som er en del af
fortælling af Artland. I vores go-to-market strategi som vi lige har testet af i Amsterdam laver vi
middage for samlere og influencers, inviterer til talks osv.
– Hyr en community manager som ER community’et – det handler om at gøre som man vil have at
andre gør. Det virker ikke, hvis det kun ligger i ordene. Vores community er samler og den
identiske brugertype.
– Networking: start i det små. Start hvor du selv kender folk, og engager dem, som køber ind på
budskabet og visionen. De første 500 brugere fik vi ved at tale med folk og gøre dem
opmærksom på at produktet ville udvikle sig.

FASTHOLDELSE

For at fastholde community’et handler det egentlig om at give dem mulighed for at arbejde og gøre
noget for os. Du bliver kun en del af et community, hvis du bidrager. Du skal sørge for at du ikke
bare holder en fest, hvor alt er klaret for dine gæster. Folk kommer til en fest, men de går igen – det
gør dem til et publikum og ikke til et community. For at fastholde har vi gode erfaringer med dette:
– Vis taknemmelighed: sig tak hver gang der er en mulighed. Vi bruger eksempelvis de sociale
medier til altid at sige tak til brugerne, når vi releaser en ny feature for at vise, at det er på
baggrund af dem at vi har udviklet os.
– Gør det muligt at bidrage: Det nemmeste tiltag er at indføre “call-to-actions” for feedback både i
og udenfor produktet. Det skal være nemt. Og de skal se at vi tager action på det, så de skal
selvfølgelig hurtigt have svar.

GROWTH

I princippet vil en del af væksten ske pga. mouth to mouth effekten, som kommer når brugere
bliver ambassadører. Men for at udvide udvide community’et handler det også om tydeligt at
spørge om hjælp.
– Spørg om hjælp: når der eksempelvis skal indtages nye markeder, handler det om at gøre det
tydeligt at du kan bruge hjælp. Vi skal indenfor den nærmeste fremtid udvide til flere nye
markeder og her kommer vi til tydeligt at bede om hjælp til at dele vores budskaber.
– Lav materiale som kan deles: gør det nemt for folk at dele dit budskab. Vi sender eksempelvis
ofte billeder og andet som kan deles på sociale medier til vores brugere, så de bare kan tage
dette og dele.
– Influencers: aktiver personer med høj status og troværdighed – især dem som har et større
publikum. Hvis du kan få dem til at fortælle om produktet kommer der en naturlig vækst af
brugere, som ser op til disse personer. Samtidig skaber det social proof.

UDFORDRINGER

At udvikle et community skaber også nogle udfordringer. At få et community til at være kørende
kræver energi – det er en “never-ending” proces. Derfor skal du eksempelvis have et setup, som
gør det muligt at være til stede hele tiden – det kræver ressourcer og det er vigtigt at kunne følge
med i det man igangsætter. Ellers kan det hurtigt vende og skabe modvind og utilredshed som
breder sig i dele af community’et. Derfor er det vigtigt at være klar til “damage control”, som fx sker
når founders eller CEO’s undskylder fejltagelser og forsøger at bløde op om meldinger omkring
den store vision og fremtidens tiltag m.m.

Det er en investering i et skabe et stærkt langsigtet fundament og ikke et kortsigtet “hack”. Det
handler mest af alt om en tankegang og en bestemt måde at “tænke” marketing på. Det skal
integreres i alle marketing tiltag på tværs af kanalerne. Så skaber det resultater på sigt.

127 129